Vi agerer på det vi tænker, men er det vi tænker altid sandt?

7. januar 2013 Slået fra Af thorslev
Vi tænker tanker konstant. Tankerne kommer ud af det blå og de går igen, uden vi ved, Businesswoman at Barhvor de går hen eller hvor de kommer fra. De kommer bare dumpende. Nogle iler hastigt forbi, andre kommer i klumper, enkelte kommer igen og nogle medbringer endda fornemmelsen af billeder, lyd og dufte. Der er store tanker og små tanker, gode og ikke så gode. Forvirrende, nedslående, befriende, beroligende, kærlige, kaotiske, afslappende, katastrofe og berigende tanker. Nogle kan få os til at føle os godt tilpas, andre kan få hårene til at rejse sig i nakken på os.

På den måde har vores tanker en stor magt i vores liv, vil jeg mene.  Hvis du nogensinde har haft en jaloux, mistroisk, misundelig eller en katastrofetanke – en af dem vi får, når vi får en opgave der ligger meget langt fra vores comfortzone, og tænker, nej, nej, det kan jeg ikke, det går galt….. så ved du hvad jeg taler om. Alligevel fortsætter vi med at tale om den måde vi reagerede på, og giver ikke tanken der udløste reaktionen – en tanke- om man så må sige.

Det er egentlig lidt skægt, når vi nu har så høje forventninger til andres tanker, men ikke til vores egne.

Og, hvad mener jeg så med det, tænker du nok. Og, det kan jeg godt forstå. Lad mig komme med nogle eksempler, hvorpå vi forholder os til vores tanker i det daglige.

Vi forudsætter at vi ved, hvad andre tænker om os. Måske ikke helt præcist, men vi forudsætter at vi ved om der tænkes positive eller knap så positive tanker. Vi forudsætter endda, at vi ved hvad andre har af forventninger til os. Vi spørger ikke, det er lettere blot at tænke os til det, for vi ved det jo. Eller gør vi?

Vi tænker at andre mennesker tænker før de handler. Mens vi angiveligt ikke selv gør det, vi reagerer på en situation! Vi tænker altid før vi handler, men vi er ikke altid bevidst om tanken der fører til handlingen. Det er derfor vi opfinder svar, på spørgsmål som ” hvad tænkte du dog på” og svaret bliver komponeret så vi ligner nogle, der rent faktisk tænkte før vi handlede.

Vi forudsætter at der er forskel på, når vi forestiller at vi gør noget og når vi gør noget. Rent mentalt sker der nogenlunde det samme. Det er derfor sportsfolk i stor stil bruger visualisering som træning. Emotionelt har det samme virkning om vi gør eller tænker at vi gør.  Det er derfor vi kan sidde og krumme tæer, når vi tænker på noget pinligt, få hårene til at rejse sig, ved tanken om en uhyggelig historie, få hjertebanken ved tanken om talen til venindens bryllup. Vi kan blive seksuelt opstemte ved tanken om noget frækt og vi kan blive glade indeni, når vi tænker på den vi elsker eller er forelsket i.

Hvis bare alle andre tænkte lige som jeg, så ville det hele være godt, der ville være fred på jord og ingen ville slås, slå ihjel eller sulte, alle ville gøre deres arbejde ordentligt, møde til tiden og aldrig være irriterende, trælse eller stille ligegyldige spørgsmål, tænker vi. Men er det i virkeligheden ikke sådan, at vi forudsætter at andre tænker som os. Og når vi møder en, som tænker anderledes, må det være en fejl, måske en bedre oplysning, uddannelse eller opdragelse kan få dem på andre tanker og det kan vi da i hvert tilfælde være dem behjælpelige med. Er det en ”højtuddannet” så kan vi godt blive lidt forvirrede, fordi vi tænker at disse mennesker udfører deres tænkning på et højere niveau. Men det er ikke helt sandt. Undersøgelser viser at højtuddannede har samme hverdagstænkning som alle andre.

Vi forudsætter at det vi tænker er sandt. Har du nogensinde haft urolige tanker om en forestående begivenhed og senere fundet ud af, at disse tanker var ren spild af god energi?  Har du nogensinde haft dårlige tanker om en anden persons intension og senere fundet ud af, at det ikke forhold sig sådan?

Vi forudsætter at det vi tænker er virkelighed. Men, vi ser ikke hvad der befinder sig foran vores øjne, men hvad vi tænker, der befinder sig foran vores øjne. Vi er fyldt op med forudindtagede opfattelser. Vi er med andre ord, aldrig bedre, end hvad vi gør hinanden til. Jeg er ikke bedre, end hvad du gør mig til. Du er ikke bedre end, hvad jeg gør dig til.

Tanker danner emotioner. Ordet emotion kommer af det latinske emovere, som betyder at sætte i bevægelse. En emotion er således det, der sætter hjernen og kroppen i bevægelse. En bevægelse vi kan kalde, en reaktion. Reaktioner bliver til ageren.

Vi har alle hestehuller, vi falder i og ofte er det de samme hestehuller, vi helt ubevidst vender tilbage til og med lukkede øjne springer i, uden nogen tøven.

Hvis vi, når vi tænker en tanke som er negativ eller begrænsende rettet mod os selv eller andre, spørger; er det virkelig hele sandheden eller blot noget jeg forestiller mig? kan vi blive bevidste om tankernes magt over os og stille og roligt lade være med at reagere på dem. Vi kan tænke, det er blot en tanke, anerkende at den kom til os og give slip på den.

Stille og roligt vil vi opdage, at tankerne mister deres magt og vi lader os ikke rive med på en reaktion og vores tankegang vil ændre sig. Når vi ændrer vores tankegang, ændre vi den verden vi lever i.

Prøv det evt. næste gang du lader dig rive med af en tanke, også selvom det er bagefter du har reageret. Det hjælper dig til at blive bevidst og næste gang du tænker tanken, ikke at lader dig rive med, på samme måde.

Blot husk. Anerkend tanken, stil dig spørgsmålet, giv slip på den og tilgiv dig selv, når det ikke lykkes.