Hvad koster en stresset medarbejder

Frustrated Woman at Computer With Stack of PaperDer kan være store omkostninger forbundet med en stresset medarbejder.

Omkostningerne ligger på flere plan.

  1. Omkostninger ved en stresset medarbejder, der er sygemeldt
  2. Omkostninger ved en stresset medarbejder, der ikke er sygemeldt

Omkostninger ved en syg medarbejder:

Regneeksempel ved en årsløn på 350.000 kr.

Sygefravær 1 måned                                          29.166 kr.

Ferie, ATP, AE etc. ca. 25 %                              7.291 kr.

Pensionsbidrag 10 %                                           2.916 kr.

De første 21 dage, ingen refusion                            0 kr.

Refusion for første måned                                6.884 kr.

Økonomisk udgift                                             32.479 kr.

Hertil kommer omkostninger i forbindelse med ekstra arbejde/belastning på kollegaer, der skal overtage arbejdsopgaver, forstyrrelse og gener for kunder/samarbejdspartnere, der nu skal have anden kontaktperson med ændrede aftaler og kommunikation, end de er vant til.

Hvor mange medarbejdere har du, der er sygemeldte pga. stress og hvad er dine omkostninger?

Er sygemeldingen længerevarende eller forlader medarbejderen arbejdspladsen, kommer der ekstra udgifter i form af vikarassistance eller rekruttering og oplæring af ny medarbejder.

Hvilke omkostninger har din virksomhed ved rekruttering og oplæring af ny medarbejder?

Omkostninger ved en stresset medarbejder, der ikke er sygemeldt:

  • Er til stede fysisk men ikke mentalt. Derfor nedsat ydeevne
  • Lige som godt humør smitter, smitter stress. Medarbejderne omkring den stressede bliver påvirket
  • Har et immunforsvar der kører på lavt blus og derfor er mere modtagelig for infektioner, hvilket giver flere sygedage
  • Dårligere hukommelse; arbejdsopgaver, delopgaver eller aftaler kan blive glemt og der laves flere fejl
  • Dårlig søvn gør medarbejderen træt, følsom og energiforladt og medarbejderen har svært ved at overskue opgaverne der må overtages af andre
  • Spændinger og uforklarlige smerter i kroppen giver ubehag. Evnen til at rumme andet end eget ubehag er mindre

Hertil kommer at vi bliver mindre sociale, mere fraværende og kan føle trang til et større forbrug af stimulanser.

Hvilke økonomiske omkostninger har det for din virksomhed i forhold til kunderelationer, belastninger på kollegaer og medarbejderens reelle arbejdsevne?

Hvad koster stress i virksomheden

Sygefravær pga. gentagne virusinfektioner er reelt og vi har ingen mulighed for at vide om medarbejderen får disse virusinfektioner pga. stress eller fordi de blot har været udsat for virusangreb fra flere vinkler? Er en medarbejders uforklarlige smerter pga. stress eller fordi lægevidenskaben ikke har fundet frem til en diagnose endnu?

Dårligt humør og dårlige præstationer kan være svære at håndtere for både kollegaer og chefer. Ofte er vi bange for at spørge ind, fordi vi ikke ønsker at træde ind over andres grænser. Vi tænker at årsagerne måske hører til i privatlivet og vi derfor ikke skal blande os.

Sidst men ikke mindst er omkostningerne i forbindelse med slid på kollegaer, kunder og samarbejdspartnere en særdeles svær opgave at sætte tal på.

Undgå at give slip på stressede medarbejdere.Father Spinning Son

Den bedste måde at beskytte din virksomhed og dine medarbejder på, kan derfor ofte være forebyggelse.

Selvom stress i dag er et meget udbredt fænomen i de fleste virksomheder, er virksomhedernes ledelse og HR afdelinger ikke bekendt med, hvor omfattende det egentlig er og hvordan de skal gribe det an. Ofte af økonomiske grunde. I de fleste virksomheder har forebyggelseskontoen en mindre sum penge at gøre godt med, hvor imod symptombehandlingskontoen er uendelig. Når først skaden er sket, betales der ved kasse et.

Hvis virksomhederne fik fokus på at forebygge og gjorde en indsats for at spotte de medarbejdere der er på vej ud i en stresset tilstand, ville resultatet være et helt andet, da man hermed kunne eliminere sygdomsfravær og højne effektiviteten og arbejdsglæden.

Men, først og fremmest er det en god idé at blive bevidst om, hvad en stresset medarbejder koster. Hvad er de faktiske udgifter i forbindelse med sygemeldte medarbejdere og find en faktor for månederne op til sygemeldingen. Faktor 0,5 eller 0,2 som svarer til den nedsatte ydeevne, slidtage på kollegaer osv. Sammenlign disse tal med de udgifter der er forbundet med forebyggelse. Måske bliver du overrasket over økonomien i denne øvelse.