Tag ansvar for dig selv

Tag ansvar, er et koncept der går ud på bevidste valg, taget via enkelte spørgsmål du MP900438983stiller til dig selv, om dig selv.

Det drejer sig ganske enkelt om at have fingeren på sin egen puls og vide, hvordan vi har det før andre kommer og fortæller det til os, så vi er i stand til at tage ansvar for vores tilstand, uanset, hvordan den så end er.

Har du nogen sinde oplevet en kollega, ven eller kæreste har spurgt dig “om der er noget galt” og du har tænkt og sagt “hvad mener du”. Ofte er vi ikke bevidste om vores egen tilstand. Vi står ud af sengen om morgenen uden lige at mærke efter, måske fordi vi tror at det ingen betydning har, på alt det vi skal nå at præstere i løbet af dagen. Men det har en betydning.

Når du bliver bevidst om din egen tilstand, kan du drage omsorg for dig selv, du kan anerkende, at det er sådan det er i dag , blive bevidst om at du ikke har den samme tilsand hver morgen, at alting i denne verden er omskifteligt og at det er helt naturligt. Når vi antager en holdning, hvor omskiftelighed er en naturlig proces, stopper vi med at lede efter svar på, hvorfor vores tilstand er som den er. Det er nemlig ofte her vi falder i. Det er ikke det at vi er i dårligt humør eller kede af det, der volder os problemer. Det er når vi begynder at lede efter svaret for, hvorfor. Vi tror, at når vi har fundet svaret på, hvorfor vi er i dårligt humør, så forsvinder det dårlige humør. Men, har du lagt mærke til hvor lidt det hjælper på humøret, at frembringe et svar og hvor belejligt svaret ofte er?

Der er endnu ikke opfundet en smutvej, hurtig App eller vaccine til større selvindsigt og øget bevidsthed. Hvis de var opfundet, havde jeg ikke siddet her og skrevet disse ord til dig.

Til gengæld kan jeg love dig, at det er hårdt arbejde, svært at komme i gang med og en udfordring at blive ved. En god indgangsvinkel er at begynde at stille dig selv et enkelt spørgsmål om morgenen og et enkelt om aftenen. Når du har det sjovt med det, kan du udvide med endnu et spørgsmål. Finder du undervejs på at omformulere spørgsmålene, så de ligger godt til dig, så gør du blot det.

Om morgenen, inden du står ud af sengen, kan du med fordel stille dig selv et hvordan-vil-du-vc3a6re-overfor-dig-selv-i-dag-uden-logo1spørgsmål om, hvordan din tilstand er, lige her og nu og hvad du ønsker for dagen i dag. Det hjælper dig til at blive bevidst og derfor også kan tage nogle bevidste valg. Det kan være valgt om, hvad du kan forvente af dig selv i dag, hvordan du ser på dig selv i dag, hvad dit potentiale er i dag. Ofte er det nemlig sådan, at det vi fokuserer på også er det vi får.

Gode spørgsmål om morgenen, inden du står ud af sengen:hvordan-vil-du-vc3a6re-overfor-dig-selv-i-dag-uden-logo1

Hvordan er min tilstand i dag?

Hvad er mit potentiale i dag?

Hvordan vil jeg være overfor mig selv i dag?

Hvordan vil jeg have det i dag?

Om aftenen, inden du ligger dig til at sove, kan du med fordel stille dig et spørgsmål om, hvad der har været godt i løbet af dagen. Det gør dig bevidst om al den rigdom du indeholder og din verden byder på.

Gode spørgsmål om aftenen, inden du ligger dig til at sove:

Hvad har jeg være taknemmelig for i dag?

Hvad har jeg været god til i dag? Ros dig selv for al det gode du har gjort for dig selv og andre.

Gode spørgsmål i løbet af dagen.

Vi møder alle modgang i løbet af dagen. Uenighed, hentydninger, uretfærdighed, misforståelser osv.

Du kan med fordel, når du havner i modgang, spørge dig selv;

Kan jeg tilgive denne modgang?

Hvad vil det give mig, hvis jeg gør?

Hvem vil jeg være, hvis jeg gør det?

Hvem vil jeg være, hvis jeg ikke gør det?

Tilgivelse handler ikke om at give andre lov til at trampe på dig eller give den anden ret. Det handler om at forstå at vores opfattelse af verden er forskellig, at det verdenskort som du navigerer efter, ikke ser ud som de verdenskort andre navigerer efter og at du anerkender det. Det er en kæmpe styrke og indre ressource at kunne anerkende, tilgive og give slip.

Hvad er dit potentiale i dag2