Hvad giver meditation os

Restitution af hjernen Det giver optimal hjernefunktion, ligesom at restitution efter en løbetur giver optimal muskelfunktion.       MP900438847

Når vi mediterer, kommer vi i kontakt med følelser og tanker, som vi normalt ikke giver os selv lov til at se/møde, måske fordi der har været stærke følelser i dem.

Det giver os en vis form for frihed at iagttage vores følelser og tanker, som de nu engang er, uden at dømme eller ville lave om på dem, men blot iagttage og anerkende deres tilstedeværelse.

Når vi giver os selv lov til at mærke og se disse tanker og følelser, på en anerkendende og kærlig måde, åbner vi op for en masse ressourcer i os selv, såsom som kreativitet, fantasi, klarhed, beslutsomhed, fred og vi ser måske alle de valgmuligheder vi har.

Ofte er det nemlig sådan at vi ubevidst antager at det vi tænker er sandheden om, hvordan tingene er. Vi skaber historier om, hvordan tingene er, hvordan vi er og hvordan andre er. I træningen bliver vi bevidste om disse historier og kan derfra begynde at tilgå disse historier med en mere neutral tilgang.

Meditation på opmærksomhed udvikler en stærkere koncentrationsevne, ved at vi blive ved med at vende vores opmærksomhed tilbage til meditationsobjektet, når en tanke forstyrre os, gang på gang på gang på gang på ……

Idé vi vender vores opmærksomhed tilbage til opmærksomhedsobjektet, giver vi slip på den tanke der forstyrrede os. Det træner vores evne til at give slip på forstyrrende tanker. Det kan være meget hensigtsmæssigt at kunne give slip på tanker, specielt de tanker som stresser os. Disse tanker kan få vores krop til at producerer stresshormoner og producerer vi for mange af dem, har vi balladen med fysisk og psykisk sygdom.

Det skal nævnes, at den positive effekt mindfulness og meditation har på os, er meget individuel. Nogle træner det i små doser i ny og næ, andre har gjort det til en daglig begivenhed. Nogle bruger det til at komme ned i gear, andre som en form for selvudvikling og andre igen, benytter træningen som et stressforebyggelsesværktøj. Der er mange muligheder og måske også en af grundene til, at mange har svært ved at forholde sig til, hvad det er og hvordan det virker.

Jeg håber du har fået en lille indblik i, hvad Mindfulness handler om.

Læs også:   Alle kan meditere

Har du fået blod på tanden til at prøve på egen hånd, kan du følge mit 10 dages kursus eller du kan kigge ind i redskabsskur

Rigtig god fornøjelse